Yasal Uyarı

Bu yasal uyarıyı Site'ye girmeden önce dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu yazıda, Konlas Otomotiv Lastik ve Sanayi Ticaret A.Ş. şirketi "Konlas" olarak anılacaktır.

MADDE 1: KONU

İşbu açıklamanın konusu Konlas'ın Internet'teki www.konlas.com.tr sitesini ne şekilde Internet kullanıcılarının-gezginlerinin hizmetine sunduğunu belirtmek ve Internet gezginlerinin bu Site'ye girerken ve kullanırken hangi koşullara uyacaklarını tanımlamaktır. Internet'te www.konlas.com.tr sitesiyle yapılacak her bağlantıda işbu yasal uyarıya uyulması zorunludur ve Konlas bu uyarıyı her an değiştirmek ve güncelleştirmek hakkını saklı tutar. Internet'teki www.konlas.com.tr sitesine girmek ve kullanmak sizin de işbu yasal uyarıya kabul ettiğiniz anlamını taşımaktadır. Eğer yazının devamında belirtilen koşullara uymayı düşünmüyorsanız size bu siteyi kullanmamanızı tavsiye ederiz.

MADDE 2: SİTEYE GİRİŞ

Bu konuda herhangi bir zorunluluk altında bulunmamasına karşın Konlas Siteyi her an ulaşılabilir tutmak için çaba göstermektedir. Bu arada bakım, güncelleştirme ve özellikle teknik alanda herhangi bir sorun nedeniyle siteye ulaşımın bir aksamaya uğrayabileceği bilinmelidir. Bu aksamalardan ve bunun Internet gezginleri açısından doğuracağı sonuçlardan Konlas hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 3: FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI

Internet'teki www.konlas.com.tr sitesi içinde görüntülenen ya da kullanıma hazır olan içerikler (özellikle veriler, ses bantları, bilgilendirmeler, görsel unsurlar, logolar, distribütörlük anlaşması bulunan markalar, v.s.) telif-yazar hakları ve diğer fikrî mülkiyet hakları açısından koruma altındadır ve kesinlikle onları yayınlayan editörlerin mülkiyetinde bulunurlar. Genel olarak Konlas mülkiyetinde bulunan ya da üçüncü bir kişi mülkiyetindeki site içeriklerinin bir bütün ya da bir bölüm şeklinde, her ne yöntemle yapılmış olursa olsun kopyalanması, çoğaltılması, gösterilmesi, uyarlanması, tahrif edilmesi, değiştirilmesi, yayımlanması yasalara aykırıdır; bunun tek istisnası tek bir bilgisayarda ve sadece kopyalayan kişinin kişisel olarak kullanması için tek olarak yapılan kopyalamadır. Bu Site içinde sunulan unsurlar önceden haber vermeksizin her an değiştirilebilecek özelliktedirler ve hiç bir şekilde özel ya da zımnî-üstü örtülü bir garanti olmaksızın kullanıma sunulmuşlardır; bu bağlamda herhangi bir tazminat hakkının doğması söz konusu değildir.. Internet sitesi içinde yer alan bilgilendirmeler ve resimler Copyright ?2009 KONLAS ya da birlikte çalıştığı iş ortaklarının copyright koruması altındadır. Logolar tescil edilmiş markalardır.

MADDE 4: BELGELERİN KULLANILMASI

Internet'teki www.konlas.com.tr sitesinden kaynaklanan belgelerin hiç biri her ne yöntemle yapılmış olursa olsun kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, devredilemez ve dağıtılamaz; kişisel ve ticarî olmayan gayelerle kullanımınız için belgelerin mikro bilgisayarlara kaydedilmesi durumu bir istisna teşkil eder. Bu durumda da mülkiyet kavramını zedelemeden uymak zorundasınız. Bu belgelerin tahrif edilmesi ve değiştirilmesi ya da başka gayelerde kullanılması Konlas ya da üçüncü kişilerin mülkiyet hakları açısından suç oluşturur.

MADDE 5: ELEKTRONİK POSTALAR

Konlas ile elektronik posta yoluyla yazışabilmek için Internet gezginleri www.konlas.com.tr sitesinde sunulan elektronik yazışma formülerlerini-formlarını doldurmak zorundadırlar. Elektronik yazışmalarda Konlas tarafından düzenlenecek olan karşılıklar bu cevabın gönderildiği ülkenin sınırları dahilinde herhangi bir reklam, promosyon ya da ticarî faaliyet yapıldığı kanıtını oluşturmazlar ve bu şekilde kabul edilemezler.

MADDE 6: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Internet'te www.konlas.com.tr üzerinden yayımlanan belgeler ve bilgilendirmeler hiç bir şekilde özel ya da zımnî-üstü örtülü bir garanti olmaksızın ve "oldukları şekilde" kullanıma verilmişlerdir. Konlas sitesindeki içerikleri önceden haber vermeksizin her an değiştirmek ve düzeltmek hakkını saklı tutar. Bir virüs yayılması ya da diğer enformatik-bilişimsel salgınlar sonucu Internet gezginlerinin bilgisayar sistem donanımlarında oluşabilecek bulaşmalardan Konlas sorumlu tutulamaz. Internet ağı içinde dolaşmakta olan olası virüslerin kendi verilerine ve/veya yazılımlarına bulaşmasının önüne geçmek için gereken korumayı sağlayacak bütün uygun önlemleri almak siteyi kullanmakta olanların sorumluluğu altındadır. Hiçbir durumda Konlas ve sitesinde yer alan çalışanları, mal tedarikçileri ya da birlikte çalıştığı ortakları sitenin kullanımından ya da siteden elde edilen herhangi bir bilgiden kaynaklanan özellikle parasal ya da ticarî türden herhangi bir zarar nedeniyle, önemli ya da hafif ve doğrudan doğruya ya da dolaylı herhangi bir ziyan nedeniyle, akitten doğan sorumluluk ya da haksız fiilden doğan sorumluluk davaları gibi girişimlerle sorumlu tutulamayacaklardır.

Internet'teki www.konlas.com.tr sitesinde birlikte çalıştığı ortaklarının ya da üçüncü kişilerin sitelerine yönelik bir dizi basit ya da derin bağlantı-link bulunabilir. Konlas açısından bu siteler üzerinde hiç bir denetim söz konusu değildir ve bunun sonucu olarak da bu sitelerden elde edilen ya da bu siteler sayesinde elde edilen ürün ve/veya hizmetler, tanıtımları-reklamları, sitelerin kullanılabilirliği ve içerikleri ile ilgili hiç bir sorumluluk yüklenmemektedir. Böylece Konlas birlikte çalıştığı ortağın sitesine bir Internet gezgininin girmesinden ya da bu sitenin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek doğrudan doğruya ya da dolaylı ziyanlardan, site içeriklerinin ve hizmetlerinin yasal düzenlemelere uygun olmamasından ve üçüncü kişilerin hakları üzerinde meydana gelebilecek tecavüzlerden dolayı hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Konlas Internet'teki siteyle hypertext bağlantısı-link ile bağlı sitelerin bilgilendirmeleri, donanımları, yazılımları ile ilgili olarak tüm sorumluluklardan kendini ayrı tutar.

MADDE 7: YARGI YETKİSİ VE UYGULANACAK HUKUK

Internet'teki site ya da işbu yasal açıklama ile ilgili tüm anlaşmazlıklar Konya merkez mahkeme ve icra daireleri önünde görüşülecek ve uygulanacak hukuk ile ilgili kurallara bağlı olmaksızın, esasta Türk mevzuatına göre ele alınacak ve yönetilecektir. Internet'teki www.konlas.com.tr sitesini kullanmanız söz konusu bu hukuksal koşulun uygulanmasına özel olarak mutabık olduğunuz anlamına gelir. Hangi saikle olursa olsun, bu yasal açıklamada yer alan düzenlemelerden herhangi birinin yasal olmadığı, butlan-geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kararlaştırıldığında bu düzenlemenin işbu yasal açıklamanın bir bölümünü oluşturmadığı kabul edilir ve diğer düzenlemelerin geçerliliği ve uygulanması bu durumdan etkilenmez.

Site yayıncısı-editörü : Konlas Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu Üzeri No:208/101 42050 Karatay / Konya - Türkiye Tel: (90) 332 342 47 47 - Faks: (90) 332 342 47 37